Prickar

Prickar


Totalt finns det 92 prickar som Sommens sjöråd ansvarar för.


I samband med utsättningen 2005 ersattes alla sjömärken mot en ny modell. Detta skedde inom ett projekt som stöds av Leader+. Den nya modellen är gjord för att kunna stå ute året om. De nya prickarna är utrustade med grön eller röd reflex istället för en eller två vita reflexer.


Utprickning

Utprickningen i Sommen sköts av Sommens sjöråd, Tranås. Fullständig utprickning kan endast påräknas under perioden 1/5 - 30/9. Utprickningen följer internationella "System A", med röda och gröna farledsmärken. Grön prick är placerad styrbord (höger) om farleden och röd prick babord (vänster) om farleden sett i relation till farledens huvudriktning. Huvudriktningen anges med röd pil i sjökortet, och räknas i allmänhet från Tranås och utåt.

Ovanstående saxat ur SSS-sjökort.


Fel i utprickningen.

Det kan förekomma att ett farledsmärke inte står rätt. Detta beror vanligtvis på att någon har förtöjt vid en prick vid t ex fiske. Det är enligt lag förbjudet att förtöja i ett sjömärke. Straffskalan är den samma som när det gäller vägmärken. Om en dödsolycka skulle inträffa pga att man flyttat ett sjömärke (medvetet eller av misstag) så kan man bli åtalad för vållande till annans död.


Gör en felanmälan om du ser någon farledsmarkering som är felaktig.