Övriga märken

Övriga märken

Bocken

Bocken är en Kummel, placerad på den södra stenen av Bockabroarna. Även fyren är placerad på Kummeln (se fyrar).

Kärringen

Kärringen är en Tavla placerad på grundet vid Helgebo.

Även fyren är placerad på tavlan (se fyrar).

Näckasten

På Näckasten, söder om Bäckaöar i Norra Vi fjärden,

är en Kummel placerad.

U-båten

U-båten är en Tavla placerad på en häll öster om Haröarna.

Brittasten

Brittasten är ett punktmärke som är placerat på en sten i de norra delarna av Norra Vi-fjärdern. Till vänster syns det gamla märket som nu är borttaget, och till höger det nya märket. Observera att det är märkt med blå (överst) och röd (underst) reflex.